Rozšíření znalostí z matematické statistiky a seznámení se základy teorie náhodných procesů.