Cílem předmětu je ukázat studentům řešení vybraných úloh operačního výzkumu pomocí v praxi dostupných softwarových produktů. Pro výuku jsou využity zejména MS Excel, MS Project a WIN-QSB. Studenti se tak seznámí s možnostmi uživatelských programů a získají tak praktickou dovednost s jejich použitím pro konkrétní typy úloh. Získané dovednosti zvýší uplatnitelnost absolventů v praxi. Předmět navazuje na výuku předmětů Matematické metody v ekonomice a řízení I, II a III.